واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

جلسه ای با کاربران کلیه ی اتحادیه های صنفی شهرستان کلاردشت از سوی رئیس اتاق اصناف شهرستان آقای فرهاد کریمایی در تاریخ 95/01/28 واقع در مکان مذکور برگذار گردید.

در این جلسه ابتدا آقای کریمایی با توجه به اینکه نائب رئیس اتاق اصناف آقای معصومی نیز حضور داشتند به ایراد سخنرانی پرداختند.

در پایان از کاربران به دلیل عملکرد مثبت در زمینه انجام امورات محوله به تقدیم لوح تقدیر، قدردانی گردید.