واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

مرکز فنی حرفه ای کردیچال در سه طبقه و به مساحت 1700 متر مربع بنا دارای مشخصات زیر :
طبقه زیر زمینی -یک سالن 300 متر مربع ، یک سالن 35 متر مربع و سرویس بهداشتی.
طبقه همکف- راهرو به مساحت 100 متر مربع و دو سالن 110 متر مربع و چهار اتاق 25 متر مربع و آبدارخانه با سرویس بهداشتی
طبقه اول -سه سالن 110 متر مربع و یک اتاق 30 متر مربع ساخته شده است.
با عنایت به اینکه این مرکز مدتی است بلا استفاده می باشد به پیشنهاد اتاق اصناف و هدایت و راهنمایی فرماندار محترم عصر امروز بازدیدی از این مرکز توسط اعضای اتاق اصناف جهت بررسی و راه اندازی مجدد آن صورت گرفت. با توجه به وجود اتاق ها و سالن های متعدد این مرکز از صاحب نظران و افراد دارای ایده و خلاق دعوت می شود پیشنهاد و نظرات خود را در جهت راه اندازی مجدد مرکز و ایجاد اشتغال ،در همین گروه و یا حضوری به اتاق اصناف ارائه نمایند.