واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

به گزارش خبرنگار مازند اصناف؛ فرهاد کریمایی طی نامه ای به اتاق اصناف ایران، به ارائه راهکار جهت حل مشکلات اقتصادی اتاق های اصناف کشور پرداخت.
وی طی این نامه خواستار تصویب مصوبه ای قانونی، جهت تخصیص بخشی از درآمد حاصل از ارزش افزوده و مالیات اختصاص یافته  شهرداری ها به اتاق های اصناف، جهت توسعه و حل مشکلات اصناف و بازاریان شد.
رئیس اتاق اصناف کلاردشت با بیان اینکه طرح این موضوع در مجلس و توسط نمایندگان مردم در سراسر کشور می تواند گام بلندی در تحقق این موضوع باشد؛ خاطرنشان کرد: با عنایت به اینکه بخش اعظمی از مبالغ وصولی ارزش افزوده شهرداری ها از طریق فعالان اقتصادی و بازاریان در هر شهرستان تامین می شود؛ امید می رود تا با عودت یا تخصیص درصدی از مبالغ وصول شده توسط شهرداری ها به اتقا های اصناف، شاهد حل چالش های اقتصادی آنان باشیم.

 

 منبع : مازند اصناف