واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

  حسین اصغرزاده مدیریت  نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن تجارت استان مازندران  از اجرای طرح نظارتی آرد ونان درسطح استان مازندران در سال 94 خبرداد.

  به گزارش روابط عمومی،حسین اصغرزاده مدیریت نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و  تجارت استان مازندران اظهارداشت :  با عنایت به اهمیت جایگاه آرد ونان و لزوم کنترل و نظارت با هدف تنظیم بازار و جلوگیری از هرگونه کمبود وگرانی و پایش مستمر بازار عرضه و تقاضا و تشدید بازرسی و برخورد با متخلفین احتمالی، طرح نظارتی آرد و نان در دستور کار سازمان قرار گرفت.

 اصغرزاده افزود: دراین راستا 21442  فقره بازرسی از واحدهای نانوایی استان و با 814 گشت مشترک صورت پذیرفت که تعداد 1409 واحد متخلف صنفی با تخلفات شناسایی و با تنظیم پرونده جمعاً به مبلغ 2،717،541،300 ریال به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی از شهروندان خواست که هرگونه تخلفات صنفی را به شماره تلفن 124 ستاد خبری گزارش نمایند.

منیع : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران