واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
1 فرهاد کریمایی رئیس اتاق اصناف

 

 

فرامرز معصومی

 

 

نائب رئیس اول اتاق اصناف

 

 

مهرگان رودگر صفاری

 

 

نائب رئیس دوم اتاق اصناف

 

 

جمشید کریمایی

 

 

دبیر اتاق اصناف

 

 

سید علی اکبر اسعدی

 

 

خزانه دار اتاق اصناف