واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها


 

ردیف نام اتحادیه رئیس اتحادیه تلفن
آدرس

1

الکترونیک رایانه

علی شلی

52627260

کلاردشت-حسن کیف-روبروی بانک سپه

2

پوشاک

نورالدین خددادی

52620925

کلاردشت-حسن کیف-بازارچه بعثت

3

تعمیرکاران اتومبیل

مجید پسندی

52621515

کلاردشت-حسن کیف-بازارچه بعثت

4

جوشکاران

جمشید کریمایی

52624107

کلاردشت-حسن کیف-بازارچه بعثت

5

چلوکبابی

مهرگان رودگرصفاری

52629120

کلاردشت-حسن کیف-طبقه فوقانی لوازم خانگی

حاج توکل ازوجی

6

خواروبارفروشان

سید علی اکبر اسعدی

52624653

کلاردشت-حسن کیف-طبقه فوقانی لوازم خانگی

حاج توکل ازوجی

7

لوازم خانگی

پیام پولادی

52629123

کلاردشت-حسن کیف-کوچه مخابرات-ساختمان وشن-

طبقه دوم

8

مشاورین املاک

فرهاد کریمایی

52633110

کلاردشت-لاهو-کوچه خرد پیر

9

مصالح ساختمانی

مجید ملک نژاد

52621705

کلاردشت-حسن کیف-کوچه مخابرات

10

نانوایان

فرامرز معصومی

52629551

کلاردشت-حسن کیف-طبقه فوقانی لوازم خانگی

حاج توکل ازوجی