واحد بازرسی

صفحات مهم

 

 

 

 

پایگاه های مرتبط

 

پیوندها

 کمیسیون بازرسی و رسیدگی به شکایات :

این کمیسیون برای بازرسی و نظارت بر عملکرد اتحادیه ها در اجرای قانون خصوصا” نحوه صدور پروانه کسب و انجام وظایف محوله درماده ۳۹ قانون تشکیل می شود.کمیسیون موظف است به منظور حصول اطمینان از رعایت ضوابط و مقررات صنــفی به صورت دوره ای ، موردی و یا بر اساس شکایت و اعتراضاتی که به اتاق می رسد ، عملکرد اتحادیه ها را مورد برسی و بازرسی قرار داده و نتیجه بررسی خود را از طریق هیات رییسه به کمیسیون نظارت گزارش کند.


کمیسیون حل اختلاف و تشخیص :

این کمیسیون به منظور بررسی اختلافات صنفی فی مابین افراد و اتحادیه های صنفی موضوع تبصره ۳ بند (ط) ماده ۳۰ قانون ، راهنمایی صنوف و اتحادیه ها، بررسی ضوابط داخلی اتحادیه ها ، تشکیل ، تقسیم یا ادغام اتحادیه ها ، نوع کالاها و خدمات و درجه بندی واحدهای صنفی موضوع بند های (الف)، (ج) ، (ی ) ماده ۳۷ قانون تشکیل می شود.


کمیسیون امور اقتصادی :

این کمیسیون برای بررسی و ارائه راهکارهای لازم جهت تنظیم ساعت کار و ایام تعطیل واحد های صنفی موضوع بند (م) ماده ۳۷ قانون ، بررسی مشکلات و نحوه اعمال سیاست های تشویقی برای صنوف تولیدی ارتقا بهره وری در تولید و صادرات کالا و عرضه خدمات ، نرخ کا لاها و خدمات ، برگزاری نمایشگاه های صنفی ، حراج ها، فروش فوق العاده ، شناسایی نیاز های بنگاه های کوچک و متوسط ، افزایش سطح رقابت و تنظیم بازار شفافیت عرضه و توزیع کالا، تشکیل می شود.


کمیسیون آموزش و پژوهش:

این کمیسیون برای ارائه راهکارهای مناسب در زمینه ارتقا دانش، آموزش و مهارت های فنی و حرفه ای صنوف ، ارتقا فرهنگ تحقیق و پژوهش از قبیل انتشار مجلات تخصصی برگزاری سمینار و کنفرانس ها و تهیه آیین نامه آموزشی مورد نیاز موضوع بند های (ب ) (ف) ماده ۳۷ قانون تشکیل می شود.


کمیسیون بودجه و تشکیلات:

این کمیسیون برای بررسی بودجه ، تراز نامه و صورت های مالی اتحادیه ها و اتاق همچنین تهیه آیین نامه های مالی ، استخدامی و تشکیلاتی مورد نیاز موضوع بند های (ب ) (س)، (ص) ، (ق) ماده ۳۷ قانون وارائه راهکارهای مناسب در این خصوص تشکیل می شود.


کمیسیون امور اجتماعی و فرهنگی:

این کمیســـیون برای پیگیری روابط کار بیــمه مالیــات صنوف، شناسایی ناهنجارهای فرهنگی بازار و مطالعه عوامل موثربرگسترش و تعمیق امور فرهنگی و فضایل اخلاقی نظیر برگزاری جشن ها و مراسم ملی، مذهبی و ورزشی موضوع بندهای (ز) و (ف) ماده ۳۷ قانون و ارائه راهکارهای مناسب در این خصوص تشکیل می شود.